เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

      MISS GRAND THAILAND   

 

                                   

                                            

            มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เป็น กิจกรรมการประกวดสาวงามระดับประเทศ เพื่อค้นหาตัวแทนผู้หญิงไทย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคม โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Grand Thailand จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดเวทีระดับนานาชาติ Miss Grand International และ เวทีระดับนานาชาติอื่นๆ อาทิ Miss Intercontinental, Miss Tourism International และเวทีอื่นๆ ในลำดับต่อไป รวมถึงเธอผู้นั้น จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการทำงาน ประชาสัมพันธ์ เป็นแบบอย่าง ช่วยเหลืองานสังคมให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ พร้อมโอกาสได้เป็นนักแสดง หรือ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง ในลำดับต่อไป

 

ควบคุมการผลิตและการจัดการ โดย

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล 

ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 

     

               มิสแกรนด์ไทยแลนด์ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ที่ต้องการปฏิรูปการประกวดนางงามในประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในวงการนางงามและวงการบันเทิงมากว่า 20 ปี จึงนำความรู้ความสามารถ ทั้งงานด้านนางงามและงานด้านบันเทิงมาผสมผสาน จึงก่อให้เกิดเวทีการประกวดนางงามในแบบฉบับของคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ภายใต้ชื่อเวทีที่ว่า MISS GRAND โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2013 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหา สาวไทยที่มีคุณสมบัติ ที่ดีพร้อม ทั้งความสวย ความรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย นอกจากนั้น คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงจัดให้มีการทำกิจกรรมในการเก็บตัวของนางงามในแต่ละจังหวัด โดยให้นางงามมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้มีเก็บตัวแบบให้เห็นเป็นรูปธรรม 

           นอกจากนั้น คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับเวที MISS GRAND ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยจัดให้มีเวทีการประกวดในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อเวทีที่ว่า Miss Grand International ที่ถือกำเนิดในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทย ในเวทีโลก นอกจากจะเป็นการประกวดเพื่อค้นหาสาวงามในระดับโลก ยังเพื่อวัตถุประสงค์ในการ สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเน้นกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการยุติความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการนำพาไปสู่ความแตกแยกและสงคราม โดยภายใต้คำรณรงค์อย่างเป็นทางการว่า “Stop The War” 

           เวที MISS GRAND ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จาก ภาครัฐบาล และเอกชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการเป็นสุดยอดการประกวด นางงามในระดับโลกโดย ได้รับการรับรองจาก Global Beauties ผู้จัดลำดับ Ranking Grand Slam Beauty pageant ระดับโลกซึ่งการ จัดประกวด Miss Grand International นี้จะเป็นการจัดในรูปแบบมาตรฐานสากล ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึง Production ที่แปลกใหม่แบบแนวหน้า จนในปี ค.ศ. 2015 เวทีการประกวด Miss Grand ภายใต้การดูแลของคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Grand slam Top 5 ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของคนไทย ที่สามารถมีเวทีการเป็นประกวดนางนางงามที่ทัดเทียมในระดับสากลโลก

           สำหรับแนวคิด MGT 77 จังหวัด สำหรับเวทีการประกวด Miss Grand Thailand ได้จัดการประกวดมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสำรวจกระแสความนิยมได้จาก ตั้งแต่การเริ่มแถลงข่าวเปิดรับสมัคร การคัดเลือกผู้เข้าประกวด ตลอดจนการทำกิจกรรมเก็บตัวของนางงามที่ผ่านการเข้ารอบ และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงกระแสความนิยมสำรวจได้จาก จำนวนผู้คนที่ซื้อบัตรเข้ามาชมการประกวดในรอบตัดสินเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับด้านผู้รับชมจากทางบ้าน ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยสำรวจได้จากจำนวนเรตติ้ง ที่มีแนวโน้วที่สูงขึ้นทุกๆปี

           ดังนั้นในปี ค.ศ.2016 คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล เปิดหน้าศักราชใหม่ พร้อมปฎิรูปวงการนางงามของประเทศไทยแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยจัดให้มีคัดเลือกตัวแทนสาวงามทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนทั้ง 77 จังหวัด ภายใต้การดูแล และกฎเกณฑ์การคัดเลือก โดยองค์กร MISS GRAND และในอนาคต มีความคาดหวังจะให้มีการจัดประกวดเวทีนางงามระดับจังหวัดทั้ง 77จังหวัดขึ้น ในลำดับต่อไป

 

 

มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ตอกย้ำความสำเร็จ

และความยิ่งใหญ่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

 

       ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ของเวทีการประกวดสาวงามระดับประเทศ กับ เวทีประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ รวมถึงความนิยม, ความสนุก ตื่นเต้น และ มาตรฐานของการ Production ตลอดจน ความยุติธรรมของการตัดสิน ซึ่งทำให้เวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ได้รับความเชื่อมั่น และ ความนิยมจากคนไทย เพิ่มมากขึ้นด้วยความรวดเร็ว และถือเป็น 1 ในเวทีที่ดีที่สุด ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ และ การผลิต โดยมีคนไทยเป็นเจ้าของการจัดการ


       มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ มีการประกวดเพื่อคัดเลือก ตัวแทนในทุกจังหวัด โดยใช้ชื่อว่า “มิสแกรนด์ (จังหวัด)” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความแตกต่าง และเป็นการสร้างมูลค่าและความนิยม ให้กระจายไปสู่ทั่วทุกจังหวัด โดยในแต่ละจังหวัด จะมีเพียง 1 องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่ได้รับลิขสิทธิ์การจัดการประกวดฯ ซึ่งถือว่าการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์นี้ จะเป็นการประกวดสาวงาม ที่เข้าถึงทั้ง 77 จังหวัด ส่งผลให้เกิดความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่น และประเทศในลำดับต่อไป
 

 

 

 

 

ผู้เข้าประกวด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ