MISS GRAND THAILAND 2023

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ข้อกำหนดการใช้งาน & นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้และการเข้าถึง www.missgrandthailand.com จัดทำโดย บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้


โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจการใช้เว็บไซต์นี้และวิธีที่เราใช้และปกป้องข้อมูลที่คุณให้กับเรา การใช้เว็บไซต์นี้และยังคงอยู่บนเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลของคุณภายใต้เงื่อนไขของนโยบายนี้

1. การยอมรับ

www.missgrandthailand.com (“เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MGI”) โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

MGI ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาจะพร้อมใช้งานเสมอ เราอาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ และรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้ และปฏิบัติตาม MGI ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามการแก้ไขหรือการแก้ไขใด ๆ และทั้งหมด และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่เห็นด้วยหรือยินยอมต่อการแก้ไขหรือปรับปรุงเหล่านี้ อย่าใช้งานเว็บไซต์ต่อไป เนื้อหาที่มีให้บนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

2.ข้อจำกัดในการใช้งาน

เนื้อหาทั้งหมดที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก วิดีโอ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และเนื้อหาอื่นๆ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สงวนสิทธิ์เฉพาะ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) การใช้เนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ


คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการหมิ่นประมาท ก่อกวน สะกดรอยตาม ข่มขู่ ละเมิด หรือละเมิดอื่น ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือหาประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการแฮ็ก การค้นรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด ที่เป็นการละเมิด บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเมื่อใดก็ได้ หากมีเหตุผลอันสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ข้อมูลส่วนบุคคล : การรวบรวม, ใช้, เปิดเผย และแบ่งปัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้กับ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวบรวมจากคุณนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์


เมื่อคุณลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากไซต์นี้ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ และตัวตนของบริษัทหรือธุรกิจ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากอีเมลหรือจดหมายที่คุณส่งถึงเรา ข้อมูลของคุณจะช่วยให้เราสามารถให้คุณเข้าถึงทุกส่วนของเว็บไซต์ของเราและจัดหาบริการที่คุณร้องขอได้ เราจะใช้และวิเคราะห์ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อให้เราสามารถจัดการ สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจและบริการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา และเพื่อแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่สำคัญของเว็บไซต์หรือบริการของเรา เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคุณอาจสนใจ และเราอาจติดต่อคุณทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร รวมทั้งทางอีเมล หากคุณเปลี่ยนใจไม่รับการติดต่อในอนาคต โปรดแจ้งให้เราทราบ


ข้อมูลที่คุณให้กับเราจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา และอาจเข้าถึงได้โดยหรือมอบให้กับพนักงานของเราและบุคคลภายนอกที่ดำเนินการเพื่อเราตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี รวมถึงบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของเรา ติดต่อคุณเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ พวกเขาอาจติดต่อคุณทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และอีเมล หากคุณเปลี่ยนใจไม่รับการติดต่อจากบริษัทเหล่านี้ในอนาคต โปรดแจ้งให้เราทราบ สุดท้ายนี้ หากธุรกิจของเราเข้าร่วมทุนกับหรือขายให้กับหรือควบรวมกิจการกับองค์กรธุรกิจอื่น ข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อหุ้นส่วนหรือเจ้าของธุรกิจรายใหม่ของเรา เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น เราจะไม่แบ่งปัน ขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ :

พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่วงสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ที่เราทำร่วมกับพวกเขาหรือคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ

พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นและข้อเสนอแก่คุณ

ผู้ลงโฆษณา เครือข่ายการโฆษณาและเครือข่ายทางสังคมที่ต้องการข้อมูลในการเลือกและให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่คุณและในบางกรณีแก่ผู้อื่น

ผู้ให้บริการวิเคราะห์และเครื่องมือค้นหาที่ช่วยเราในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ

4. การส่งเนื้อหา

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยอมรับการส่งเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ (เช่น วัสดุ เนื้อหา ความคิดเห็น ความคิด คำแนะนำ ความรู้ แนวคิด หรืออื่นๆ) ซึ่งอนุญาตเฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น การส่งเนื้อหาทั้งหมดผ่านการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์ อาจไม่ได้รับการยอมรับ ลบ ยังไม่ได้อ่าน หรือถูกทำลาย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในที่นี้ คุณยินยอมให้ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตแบบถาวรและปราศจากค่าลิขสิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้ รวมถึงสิทธิ์ในการอนุญาตช่วงต่อบุคคลที่สาม เพื่อใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งใด ๆ ที่คุณทำขึ้นหรือทำในนามของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่าการใช้เนื้อหาที่ส่งโดยบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

5.เครื่องหมายการค้า

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในเครื่องหมายการค้า MISS GRAND INTERNATIONAL, MISS GRAND THAILAND,  MISS GRAND, MGI, LADY TORCH, The MGI Flag
ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจเป็นการละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้า

 

6.ไฮเปอร์ลิงก์

 

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังและจากเว็บไซต์และเว็บเพจอื่น ๆ และเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ตลอดจนข้อความ กราฟิก วิดีโอ รูปภาพ เพลง เสียง แอปพลิเคชัน และข้อมูลที่เป็นของหรือมาจากผู้ว่าจ้าง ผู้จัดหา ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนของเรา และบุคคลที่สามอื่นๆ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่ตรวจสอบ ติดตาม หรือตรวจสอบเพจของบุคคลภายนอกหรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกใด ๆ เพื่อรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสม

 

หากคุณคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้หรือสำหรับเพจของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามเหล่านี้ แอพพลิเคชั่น. โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

 

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบต่อหน้าของบุคคลภายนอกหรือแอปพลิเคชันใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ การรวมไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ ไปยังเพจของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ไม่ได้แสดงถึงการอนุมัติหรือการรับรองของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หากคุณเลือกที่จะออกจากเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงเพจของบุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

 

7.คุกกี้

 

เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีที่สุดและใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้รายอื่น คุกกี้เหล่านี้บางส่วนมีความสำคัญต่อการทำให้ไซต์นี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางอยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเพจเป็นครั้งแรก เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ของเรา รวมถึงที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ วันที่/เวลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราใช้ข้อมูลนี้ซึ่งไม่ได้ระบุผู้ใช้รายบุคคลเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น

หากเบราว์เซอร์ของคุณตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ เราจะถือว่าสิ่งนี้ และการใช้ไซต์ของเราต่อไปเป็นการยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา หากคุณไม่ต้องการยอมรับการใช้คุกกี้ หรือต้องการลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลด้านล่าง โปรดทราบว่าคุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปิดใช้งานคุกกี้

 

คุกกี้เซสชันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการปรับปรุงบริการที่นำเสนอ การใช้งานนั้นจำกัดอย่างเคร่งครัดในการส่งตัวระบุเซสชันที่จำเป็นสำหรับการเรียกดูเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อย่างถาวร และจะถูกลบออกเมื่อปิดเบราว์เซอร์ และคุกกี้ทางเทคนิคที่จำเป็นในการติดตามความยินยอมที่ได้รับจากผู้ใช้

 

เราใช้คุกกี้เพื่อ:

 

 • ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่คุณคาดหวัง

 • ปรับปรุงความเร็วและ/หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • อนุญาตให้คุณแชร์เพจและเนื้อหาใดๆ บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก

 • ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราโดยดูว่าผู้ใช้นำทางไปรอบๆ อย่างไร

 • ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายโฆษณา

 • วิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร

 • ให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ที่กำหนด

 • ติดตามการท่องเว็บของผู้ใช้และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับรสนิยม พฤติกรรม ทางเลือก ฯลฯ ของผู้ใช้

เราไม่ใช้คุกกี้เพื่อ:

 • รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคุณ)

 • รวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ (โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคุณ)

 • ส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลไปยังบุคคลที่สาม


*การปิดใช้งานคุกกี้บางตัวไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์


8.บั๊กและ/หรือไวรัส

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปลอดภัยหรือปราศจากบั๊กหรือไวรัส

คุณต้องรับผิดชอบในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดโดยการแนะนำไวรัส โทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยีโดยเจตนา คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต


โดยการละเมิดข้อกำหนดนี้ คุณอาจกำลังกระทำความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

9. ไม่มีการพึ่งพาข้อมูล


เนื้อหาและเนื้อหาบนเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่รับรอง รับประกัน หรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลและ/หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

 

10. ความรับผิดชอบ

 

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อาจปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ที่อาจล้าสมัยในเวลาใดก็ตาม

 

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้ได้ เว็บไซต์หรือใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์

 

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไวรัส หรือวัสดุที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือวัสดุที่มีกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของคุณ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดของคุณ เนื้อหาใด ๆ ในนั้นหรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหานั้น

 

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจใดๆ และอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากหรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์

 

การใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เนื้อหาของเว็บไซต์อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณจะต้องรับผิดชอบและจะรับผิดต่อเราและชดใช้ค่าเสียหายต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประสบอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหานอกเหนือจากที่อนุญาตภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราเต็มจำนวนจากความรับผิด การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลที่สามใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

 

12.การสละสิทธิ์และการแยกส่วน

 

หากพบว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใด

 

13.กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

14.ขั้นตอนการแจ้ง

 

หากคุณเชื่อว่าผลงานหรือเนื้อหาที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณสามารถขอให้ลบเนื้อหาเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์ได้โดยติดต่อ บมจ. มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล

 

บมจ.มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล

ถึง: ฝ่ายกฎหมาย

1213/414 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

อีเมล์ : [email protected]

 

และโปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา:

 

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ (ถ้ามี) ที่อยู่อีเมลของคุณ

การระบุงานหรือเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิด โปรดอธิบายงานหรือเนื้อหา ระบุ URL หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เราค้นหาเนื้อหาหรือหากเป็นไปได้ของงานที่ได้รับอนุญาต

คำแถลงว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นถูกต้อง และระบุว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ลายเซ็นหรือเทียบเท่าทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ในความพยายามที่จะปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รักษานโยบายสำหรับการยกเลิก ในกรณีที่เหมาะสม ของผู้ใช้เว็บไซต์ซึ่งเป็นผู้ละเมิดซ้ำ

 

15.ติดต่อเรา

 

หากต้องการติดต่อเรา โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]

 

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. You can manage your privacy preferences by clicking Customize Privacy Preferences. Read More about PRIVACY POLICY.

Privacy Preferences

You can choose to enable or disable these cookies but necessary cookies are required to enable.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save